municipalityLogo ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината

  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да използвате след попълване на задължителните полета "ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ" и "ПИН".
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в Дирекция "Местни данъци и такси", намираща се в сградата на Община Приморско, гр.Приморско, ул."Трети Март" №56 .
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация